۳۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۸:۵۸

null

کارخانه چرم امین

شرکت چرم امین با تکیه بر تجربیات ارزنده گذشته و آموخته های نو به نو ، با محور قرار دادن ارتقای مستمر کیفیت تولیدات ، بهره گیری از فناوری های روز دنیا ، …

null

تجربه طولانی

شرکت چرم امین با تکیه بر تجربیات ارزنده گذشته و آموخته های نو به نو ، با محور قرار دادن ارتقای مستمر کیفیت تولیدات ، بهره گیری از فناوری های روز دنیا ، …

null

مزایای رقابتی

شرکت چرم امین با تکیه بر تجربیات ارزنده گذشته و آموخته های نو به نو ، با محور قرار دادن ارتقای مستمر کیفیت تولیدات ، بهره گیری از فناوری های روز دنیا ، …

null

مشتریان

شرکت چرم امین با تکیه بر تجربیات ارزنده گذشته و آموخته های نو به نو ، با محور قرار دادن ارتقای مستمر کیفیت تولیدات ، بهره گیری از فناوری های روز دنیا ، …

چرم امین در یک نگاه
موسس شرکت چرم امین محمد نقی ترکمان ، فعالیت در این صنعت را در نیمه دوم دهه 20 شمسی با خرید و فروش پوست در نقاط مختلف کشور آغاز کرد و در سال 1358 اقدام به تاسیس کارخانه چرم امین نمود و با یاری فرزندان خود به ادامه مسیر پیش روی پرداخت .

خبر

مراکز تهیه پوست و آسیبهای احتمالی آن:

مراکز تهیه پوست و آسیبهای احتمالی آن:

به نوشته ابن یمین ایرانیان باستان از پوست حیواناتی مانند گاومیش و گاو و گوسفند برای نوشتن برروی آن استفاده می‌کردند وابن یمین در نوشته‌ها یش بر نوشتن فرمان های داریوش بر روی چرم اشاره کرده است. بنا بر برخی روایات اوستا را بر دوازده هزار قطعه پوست گاو نوشته بودند
 مشکلات فن آوری و تکنولوژی در صنعت چرم

مشکلات فن آوری و تکنولوژی در صنعت چرم

به نوشته ابن یمین ایرانیان باستان از پوست حیواناتی مانند گاومیش و گاو و گوسفند برای نوشتن برروی آن استفاده می‌کردند وابن یمین در نوشته‌ها یش بر نوشتن فرمان های داریوش بر روی چرم اشاره کرده است. بنا بر برخی روایات اوستا را بر دوازده هزار قطعه پوست گاو نوشته بودند

انواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی

انواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی

به نوشته ابن یمین ایرانیان باستان از پوست حیواناتی مانند گاومیش و گاو و گوسفند برای نوشتن برروی آن استفاده می‌کردند وابن یمین در نوشته‌ها یش بر نوشتن فرمان های داریوش بر روی چرم اشاره کرده است. بنا بر برخی روایات اوستا را بر دوازده هزار قطعه پوست گاو نوشته بودند
تاریخچه چرم در ایران

تاریخچه چرم در ایران

به نوشته ابن یمین ایرانیان باستان از پوست حیواناتی مانند گاومیش و گاو و گوسفند برای نوشتن برروی آن استفاده می‌کردند وابن یمین در نوشته‌ها یش بر نوشتن فرمان های داریوش بر روی چرم اشاره کرده است. بنا بر برخی روایات اوستا را بر دوازده هزار قطعه پوست گاو نوشته بودند